Predsjednik DSS-a Jovica Radmanović: ‘Pupovac Srbe predstavlja ugroženima – dok ne dođu novci’

jovica-r

Dok ne dođu novci, predsjednik SNV-a Srbe predstavlja ugroženima, a kada dobije novac, tada počinje teći med i mlijeko, te je one koji mu ga daju spreman »platiti suhim zlatom«, a u suštini se situacija nije promijenila u odnosu na početnu, rekao je Radmanović

Riječanin Jovica Radmanović, predsjednik Demokratskog saveza Srba, nove stranke koja okuplja Srbe u Hrvatskoj, ima izrazito kritičan stav prema Miloradu Pupovcu, saborskom zastupniku i potpredsjedniku SDSS-a, vodeće stranke hrvatskih Srba i daleko najistaknutijem političaru koji zastupa interese te nacionalne manjine. Radmanović želi pozicionirati DSS kao glavnu političku snagu Srba u Hrvatskoj, čiji će pristup politici biti bitno drugačiji od Pupovčevog.
– Vodeći ljudi Demokratskog saveza Srba su većinom mlađi ljudi koji djeluju kao aktivisti u srpskoj zajednici najmanje 15-ak godina, kroz razne udruge i institucije, provodeći brojne programe u cilju očuvanja srpske zajednice. U proteklih nekoliko mjeseci osnovali smo više podružnica stranke te se naš broj i podrška konstantno povećavaju. Na lokalnoj razini ne doživljavamo konkurente kao protivnike, već kao svoje sunarodnjake koji žive u uvjerenju da se bore za boljitak srpske zajednice. Nažalost, konkurentska stranka je instrumentalizirana i eliminira svaki vid pluralizma.

Prvi sličan primjer autokratskog vođenja koji mi pada na pamet za usporedbu je Sjeverna Koreja, s razlikom što naša konkurencija nema strategiju opstanka, a kamoli razvoja srpske zajednice. Što da vam kažem kad nas njihovo rukovodstvo gleda kao neprijatelje, umjesto da nas prihvate kao Srbe partnere koji su hrabri, odlučni i zainteresirani za rješavanje problema srpske zajednice.

Ne možemo prihvatiti da se ljudima brani slobodno izražavanje, da se brani drukčije razmišljanje, da ne postoji strategija obrazovanja srpske zajednice, da se u našu krovnu organizaciju Srpsko narodno vijeće pristupa selektivno, po stranačkoj pripadnosti ili podobnosti, kaže Radmanović.

Hipoteka rata

Pupovčev SDSS, pretpostavljam da se slažete, u velikom dijelu hrvatske javnosti sa sobom nosi hipoteku rata. Znači li to da se vašim odmakom od SDSS-a i Pupovca želi pokazati kako su oni dugo vremena, u odnosima Srba i Hrvata, provodili negativnu, čak i lošu, antagonizirajuću politiku?

– Naše razmišljanje je da se treba voditi otvorenija politika i više posvetiti lokalnoj problematici, kako po pitanju manjinskih prava Srba, tako i po pitanjima koja se odnose na poboljšanje uvjeta života svih građana u pojedinoj lokalnoj sredini. Ne želimo nikome oduzeti njegove zasluge, ali ne možemo prešutjeti ni štetu koja nam se nanosi.

Reći ću samo jedan primjer. Ako se dvojezičnost prvo uvodi na najosjetljivijem primjeru, Vukovaru, onda je očito da se to uvodi kako se ne bi uvelo. Svakom laiku je jasno da se moglo prije krenuti s primjerima u kojima je međunacionalno uvažavanje na većoj razini i da bi se tako postigao bolji rezultat.

Slažete li se da je Pupovac od srpstva napravio biznis ili da je, u nekim strukturama gdje je i on prisutan, jednostavno prisutan biznis, etnobiznis, ili kako god bi to mogli nazvati?

– Kada konkretno govorimo o njemu, on je u svim najvažnijim strukturama Srba u Hrvatskoj, saborski zastupnik sa svoja dva satelita, predsjednik SNV-a koji je registriran kao udruga koja dobiva sredstva direktno od Vlade i još dodatno od Savjeta za nacionalne manjine.

To s ciljem da se može financirati list Novosti koji nažalost subjektivno gleda na aktivnosti Srba u Hrvatskoj, promovirajući isključivo njega, čak ne ni kvalitetne ljude u SDSS-u. Mi smo protiv takvog odnosa naše krovne organizacije SNV-a prema bilo kome, a ne samo prema nama. Novosti kao list trebaju ostati i Srbi trebaju imati svoj medij kojim će informirati svoje sunarodnjake, ali nama treba list koji neće biti politički obojen i koji će biti servis svih Srba u Hrvatskoj.

Autokratski vladar

Ponekad se stječe dojam da Pupovac svjesno, na razini odnosa Hrvata i Srba, najprije stvori i forsira problem, kao na primjeru antifašizma, partizana, ustaša i četnika, i onda takve probleme, kao, rješava upravo on sam – Pupovac?

– On nije jedini koji stvara probleme i kojem međunacionalne tenzije podižu popularnost, ali vrlo rado sudjeluje i koristi medijske prilike i treba mu čestitati na snalažljivosti. Odradi malo folklora u Srbu, do svakog sljedećeg ustanka, onda kada postigne njemu dovoljnu političku trgovinu zaboravi i na Srb i na Srbe u Srbu.

Dok ne dođu novci predsjednik SNV-a Srbe predstavlja ugroženima, a kada dobije novac, tada počinje teći med i mlijeko, te je one koji mu ga daju spreman „platiti suhim zlatom“, a u suštini se situacija nije promijenila u odnosu na početnu. Interesi srpske zajednice prvenstveno se trebaju braniti u Saboru i putem obrazovnog sustava, a ne u Srbu, Srb je dao svoje kad je trebalo i njemu je danas prvenstveno potrebna pomoć kako bi ekonomski prosperirao.

Njegovi postupci pokazuju da ne pokazuje interes za unapređenje položaja Srba na lokalnoj razini. Na primjer, je li postavio pitanje ili se angažirao da srpska zajednica u pojedinim gradovima i općinama stvori kvalitetne uvjete za rad manjinskih vijeća?

– To su teme koje treba rješavati na državnoj razini i za koje je, između ostalog, zadužen i predsjednik SNV-a, koji direktno iz proračuna RH na godišnjoj razini dobije 7,5 milijuna kuna za unapređenje položaja srpske zajednice u RH.

Čini mi se da je oko Pupovca i njegovog javnog djelovanja po pitanju zaštite interesa srpske zajednice itekako prisutan element novca, ali i činjenica da se rješava ljudi koji drugačije misle jer želi potpunu kontrolu, pretpostavljam i nad novcem i nad ljudima i politikama. Možete li to komentirati?

– Kada govorimo o njemu, jasno je da on želi biti autokratski vladar svih institucija i udruga Srba u Hrvatskoj i kontrolirati tok novca, gradeći pritom kult ličnosti, umjesto da unapređuje srpske organizacije. Pa i svako vaše pitanje vezano za bilo koju srpsku instituciju je nerazdvojno od njegovog imena.

Mogu vam ispričati jedan svoj primjer odnosa s njim. Kada smo na petoj konstituirajućoj sjednici birali predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije, došao je osobno on iz Zagreba da svojim utjecajem pokuša izmanipulirati da za predsjednika bude izabrana kandidatkinja SNV-a.

Prisjećam se tog dana s tugom, jer je jedan čovjek kojem smo bezuvjetno vjerovali u prostorijama Županije urlao i prijetećim glasom govorio meni, kao novoizabranom predsjedniku Vijeća: »Bez obzira kakvu većinu imali, sačuvati je nećete«, a isključivo iz razloga jer nije izabrana njegova kandidatkinja. I dan danas se dio članova Vijeća (što SNV-ovih, što kupljenih s moje liste) po naredbi iz Zagreba bavi smjenom Jovice Radmanovića, umjesto da doprinose razvoju naše zajednice u Primorsko-goranskoj županiji.

Mislim da će se odnosi promijeniti jedino ako on bude u stanju prihvatiti da postoje mlađi ljudi, koji razmišljaju drugačije, koji nisu zaposlenici trenutno njegovog SNV-a, koje mora uvažiti da bi ga poslušali, kojima ne može stranački narediti i koji nisu isključivi prema njemu kao on prema njima.

Nismo kampanjci

Možete li objasniti politiku i odnose u SNV-u?

– Srpsko narodno vijeće (SNV) bi trebalo biti institucija na čast i ponos svih Srba koji žive u Hrvatskoj,a ne samo odabranih. Sam čin koordinacije koja to nije već govori o instrumentaliziranju srpskih organizacija. Trenutno je SNV instrument za financiranje desetak tisuća glasova koje SDSS dobije na izborima.

Vijeća srpske nacionalne manjine iz Istarske, Primorsko goranske, Karlovačke i Požeško-slavonske županije su nepoželjna u toj udruzi, ne moramo niti napominjati da nemamo pravne mogućnosti da sudjelujemo u radu SNV-a i naravno da želimo spriječiti netransparentno korištenje sredstava iz državnog proračuna namijenjenih za unapređenje položaja srpske zajednice u RH.

Bez obzira na sadašnju podijeljenost, vjerujemo da će naš sustav u budućnosti biti transparentniji i da će se odnosi s vremenom normalizirati.

Što DSS nudi naspram politike SDSS-a i Pupovca? Znate reći da zagovarate integraciju, a ne asimilaciju Srba. Možete li to pojasniti? Kažete i da Srbi, pogotovo mladi, žele biti dio gradske kulture, identiteta…

– Demokratski savez Srba je ustrojen na način da bude savez svih odbora DSS-a koje smatramo autonomnim u odlučivanju na lokalnoj razini, čime želimo dati prednost upravo lokalnoj razini u gradnji boljih odnosa te da se na taj način zaštitimo od raznih političkih trgovina u kojima najčešće izvise ljudi lokalno.

Želimo zastupati otvoreno i transparentno, želimo se baviti očuvanjem kulturnog, jezičnog, političkog i svobuhvatnog nacionalnog identiteta Srba. Želimo dati više značaja provođenju obrazovanja na materinjem jeziku i pismu, slobodi izražavanja i gospodarskom razvitku srpske zajednice, pogotovo u ruralnim područjima gdje postoji veća zastupljenost srpske zajednice.

Ne želimo se baviti kampanjskom politikom već temeljitim i strateškim rješavanjem problematike, gdje ćemo mi Srbi biti integralni dio društva koji će pomoći i u ekonomskom poboljšanju standarda u Hrvatskoj. Ne isključujemo konkurenciju, drago nam je da postoji jer ćemo tako svi zajedno postati bolji i uspješniji.


Izvor: Novilist

Facebook komentari