O NAMA

Predsjednik DSS-a: Srđan Milaković, mag.iur. 
Zamjenik predsjednika: Jovica Radmanović, mag.ing.el.
Glavni sekretar: Siniša Ljubojević, struč. spec. ing. el. 
Ostali članovi Glavnog savjeta:
   mr. Dušan Bjelajac, dr. med. 

   Miroslav Grozdanić, dipl.ing.

 
Gradski odbor Benkovac

 – predsjednik Jovan Bojanić, doktor veterine (GSM: +385 95 8877 377)

Općinski odbor Vojnić
 – predsjednik Mile Knežević  (GSM: +385 95 8841 590)